THÀNH QUẢ khi học tại

HỌC VIỆN KHOA HỌC MÁY TÍNH KMIN

Hãy đến Kmin để lập trình những ứng dụng cực chất nhé! Các lớp học  Xem chi tiết
Hãy để Kmin đồng hành cùng bạn trên chặng hành trình chinh phục ước mơ trở thành lập trình viên xuất sắc nhé!
- Thầy Bảo -

  < Các lớp đang mở /> |

Tư duy và kỹ năng lập trình
javascript | c++ | python | algorithms | variable | data type | memory | branching mindset | loop mindset | function | oop | array | string
Làm chủ ngôn ngữ lập trình
Literal | data type | bit manipulation | pointer | array | string | function | string processing | file streaming | OOP | class | object | property | method | inheritance | polymorphism | template | design pattern | metaprogramming | memory | namespace | regular expression | lambdas
Lập trình Front-end toàn tập
HTML5 | CSS3 | Javascript | SASS | LESS | jQuery | AngularJS | JSON | AJAX | Responsive | Bootstrap | Photoshop | UI/UX | Canvas | SVG | React | Redux | Optimizatioin
Lập trình Front-end cơ bản
HTML5 | Semantic HTML | Form | CSS3 | Responsive | BoxModel | Layout | Animation | Javascript | DOM | BOM | Design | UI/UX | Git
Lập trình Front-end nâng cao
HTML5 | CSS3 | Javascript | SASS | LESS | jQuery | AngularJS | JSON | AJAX | Responsive | Bootstrap | UI/UX | Canvas | SVG | React | Redux | Security
Lập trình Front-end với ReactJS
ReactJS | ES6 | JSX | Component | Prop | State | Debug | SPA | Style | Router | Deep dive | Fetching | UI-Library | Global state | Deploy
Lập trình web Back-end với PHP toàn tập
Database | MySQL | MVC | Ajax | Validation | Session | Bean | DAO | SQL injection | XSS | CSRF | HTTP | HTTPS | Regular Expression | HT Access | Laravel
Lập trình web Back-end với PHP cơ bản
Database | MySQL | MVC | Cookie | Session | FileValidation | Tools | DAO | Git
Lập trình web Back-end với PHP nâng cao
Database | MySQL | Ajax | Bean | DAO | SQL injection | XSS | CSRF | HTTP | HTTPS | Regular Expression | HT Access | Laravel
Lập trình ứng dụng iOS
Swift | UIConstraints | UIScrollView | Cocoapod | IQKeyboardManager | UITabBar | UINavigationController | Grand Central Dispatch | insert | update | delete | pull to refresh | pagination | setting | new feed | friend request watch list | offline mode
Lập trình game với Unity
2DPlatform | gameEngine | animation | gamescene | gameobject | collider | sound | highscore | gamesave | physics2D
Lập trình Back-end với Node.JS
Node.JS | NPM | Asynchronous Programming | ES6/ES7 | MongoDB | Express | Socker.IO | JWT Authentication | Mongoose | File and Image uploads | Email sending | Application Deployment with Heroku | Version control with Git | GitHub | REST API Design | Code testing | Debugging | Jest
Lập trình Full-stack Javascript
ReactJS | ES6 | JSX | Component | Prop | State | Debug | SPA | Style | Router | Deep dive | Fetching | UI-Library | Global state | Deploy | Node.JS | NPM | Asynchronous Programming | ES6/ES7 | MongoDB | Express | Socker.IO | JWT Authentication | Mongoose | File and Image uploads | Email sending | Application Deployment with Heroku | Version control with Git | GitHub | REST API Design | Code testing | Debugging | Jest
Ngôn ngữ lập trình Python
Python | Condition statement | Loop statement | Function | File and Folder | Module | OOP | Data Analysys | Numpy | OpenCV | Web development | Git
Phát triển phần mềm trên Linux
Linux | Unix | BSD | Shell | Command-line | Bash script | Python | Regex | Python Profiler | Compiler | Static Library | Shared Library | Clang | Linker | GCC | makefile | autotools | package management | tarball | RPM | DEB | Diff | Patch | Versioning | GIT | SVN | Debugging | GDB | VIM | Emacs
Lập trình Back-end với Golang
golang | back-end | core | CPU | goroutines | concurency | simple | fast | compiled language | static type | website | logic | database
Điểm khác biệt khi học với Kmin

#1   Hỗ trợ tài chính

Học viện có các học bổng (toàn phần, bán phần), chính sách đóng học phí theo đợt, chính sách học trước, đóng học phí khi có việc làm nhằm tạo điều kiện để học viên có thể tham gia các khóa học.

#2   Tận Tâm

Giảng viên không biết hết mọi điều nhưng luôn sẵn sàng chia sẻ hết những gì họ có. Đơn giản vì họ làm việc tận tâm, tận lực, tận khả năng.

#3   Thời gian

Linh động, tùy vào sự sắp xếp của học viên. Một tuần học 2 buổi trên lớp và các giờ hướng dẫn làm bài tập và đồ án.

#4   Sản phẩm thực tiễn

Phương pháp giảng dạy: Project base learning (chú trọng vào việc giúp học viên tạo ra sản phẩm thực tiễn, các sản đó có thể được triển khai ra thực tế) và Insight learning (Học từ gốc rễ của vấn đề).

#5   Phát triển kỹ năng

Đến với lớp học bạn không chỉ được học kiến thức chuyên môn mà còn được tham gia các buổi offline, giao lưu, phát triển kỹ năng mềm, định hướng tương lai.

#6   Kết nối doanh nghiệp

Học viên được tham gia các chương trình kết nối doanh nghiệp, giới thiệu các chương trình thực tập và việc làm ngay sau khi tốt nghiệp khóa học.

Team Kmin luôn tận tâm, tận lực, tận khả năng để mang đến những khóa học chất lượng xuất sắc cho các bạn học viên, góp phần vào sứ mệnh đào tạo những tài năng lập trình trong cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 tại Việt Nam.
- Học viện KMIN -
Người ta nói
Học viên của chúng tôi đến từ